Protokół Jury

Protokół

Turnieju Teatrów Jednego Aktora 19. „Sam na Scenie”

67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 16-18 czerwca 2022 r.

 

Jury w składzie:

Anna Seniuk, Marzenna Wiśniewska, Jan Zdziarski, Bernadetta Żynis po obejrzeniu 12 przedstawień konkursowych przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:

           

Wyróżnienie dla Weroniki Smulczyk z Muzeum Historycznego Skierniewic za przedstawienie „Marzenie Nataszy” na podstawie utworu Jarosławy Pulinowicz pod tym samym tytułem oraz „Ust” Samuela Becketta i Renaty Libery za reżyserię.

Dwie równorzędne nagrody drugie w wysokości po 1500 zł każda, które otrzymują:

Faustyna Słonka z Ośrodka Kultury w Jasienicy, filia w Mazańcowicach, za przedstawienie „Dystrofia” na podstawie utworów Jeleny Koczyny, Olgi Bergholc, Lidii Ginzburgo ze zbioru „Oblężenie” i „Leningradu” Anny Reid oraz Anna Maśka za reżyserię. Nagroda dla wykonawczyni i reżyserki ufundowana przez Województwo Pomorskie (1500 zł);

Alicja Wojnarowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy za przedstawienie „Oddech” na podstawie R.M. Romero „Lalkarz z Krakowa” i „Rok, w którym nauczyłam się kłamać” Lauren Wolk i Dominika Migoń Madura za reżyserię. Nagroda dla wykonawczyni i reżyserki ufundowana przez Województwo Pomorskie (1500 zł).

Pierwszą nagrodę w wysokości 3000 zł ufundowaną przez Miasto Słupsk (2000 zł) i Słupski Ośrodek Kultury (1000 zł) otrzymują:

Aldona Karska z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za przedstawienie
„(Nie)Normalna” na podstawie „Nikt Nigdzie” Donny Williams oraz Katarzyna Boroń za reżyserię;

Grand Prix w wysokości 3500 zł ufundowane przez Województwo Pomorskie (1600 zł), Starostwo Powiatowe (1000 zł) oraz Miasto Słupsk (900 zł) otrzymują:

Paulina Stolarczuk z Klubu „Kwadrat” SM Kolejarz w Słupsku za przedstawienie „Czechło” na podstawie „Soroczki” Angeliki Kuźniak oraz Magdalena Płaneta za reżyserię.

Nagrody specjalne Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo w Słupsku
w wysokości po 250 zł każda, ufundowane ze środków własnych Stowarzyszenia otrzymują:

Dominika Migoń Madura za reżyserię spektaklu „Oddech”;

Anna Maśka za reżyserię spektaklu „Dystrofia”.

Książki  Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią" „dla aktorek solowych, które mierzą się z materią”  otrzymują:  Alicja Wojnarowska i Faustyna Słonka.

Paszport GERASA, uprawniający do przekraczania granic w świecie monodramu otrzymuje: Paulina Stolarczuk ze spektaklem „Czechło”.

 

Po obejrzeniu 12 spektakli konkursowych 19. spotkań „Sam na scenie” Jury chciałoby zwrócić uwagę na wysoki, a jednocześnie wyrównany poziom prezentacji. W przedstawieniach konkursowych podjęte zostały ważne współczesne tematy, które obejmują zarazem pytania o tożsamość i pomagają nam mierzyć się z doświadczeniem śmierci. W przedstawieniach dominowała tendencja do minimalizmu i syntetycznej scenografii, co wpłynęło na wyrazistość działań aktorskich i siłę przekazu. Jury pragnie zwrócić uwagę instruktorów i wykonawców na następujące kwestie: pracę nad techniką aktorką (m.in. poprawność artykulacyjną), odważniejsze poszukiwanie inspiracji w najnowszej literaturze polskiej i światowej oraz dbałość o konsekwentną konstrukcję dramaturgiczną monodramów.

Jury wyraża szczere uznanie dla Dyrekcji i pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury, Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo oraz wszystkich osób współtworzących tegoroczne Sam na Scenie. Serdecznie dziękujemy za profesjonalną organizację i wspaniałą atmosferę tego wydarzenia.

Nagrody zostały ufundowane przez Województwo Pomorskie, Miasto Słupsk, Starostę Powiatu Słupskiego, Słupski Ośrodek Kultury oraz Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo. Wszyscy uczestnicy 67. Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali książki i upominki przekazane przez Państwowy Instytut Wydawniczy oraz sponsorów prywatnych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.


Na tym protokół zakończono.

 

Słupsk, dn. 18 czerwca 2022 r.