O festiwalu

     Cykliczny ogólnopolski festiwal, podczas którego prezentują się najlepsi w kraju monodramiści. O możliwość przyjazdu do "polskiej stolicy monodramu" rokrocznie starają się "teatralni samotnicy" z całej Polski, prezentujący spektakle w ramach eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Najlepsi z nich, zwycięsko przeszedłszy gęste sito ocen jurorów, trafiają do słupskiego Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora. Na tych, którzy zyskają przychylność arbitrów czeka możliwość występu razem z zawodowymi monodramistami i inne atrakcyjne nagrody.

     Pierwsza słupska edycja festiwalu odbyła się w 2004 roku. Jego nazwa została zainspirowana tytułem książki prof. dr hab. Jana Ciechowicza "Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatyczno-teatralnych". Przez cztery pierwsze lata festiwal odbywał się w październiku i nie miał charakteru konkursu. Jego celem była prezentacja najlepszych polskich spektakli oraz wymiana doświadczeń ich twórców. Co warte podkreślenia, w wydarzeniu brali udział zarówno aktorzy zawodowi, jak i amatorzy.

     W 2008 roku festiwal przyjął formę zgorzeleckich OSATJA. Zmianie uległ także termin festiwalu - obecnie odbywa się on w czerwcu. Podczas "Sam na scenie" prezentują się laureaci etapów wojewódzkich OKR. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rozmaitych środowisk: młodzież szkolna, studenci, dorośli, a także reprezentanci Wojska Polskiego i Polskiego Związku Niewidomych.

     W skład jury festiwalu wchodzą cenieni w kraju reżyserzy, aktorzy, recenzenci i dyrektorzy innych festiwali. Wieczorne spotkania i warsztaty dla uczestników i publiczności stają się znakomitym forum edukacyjnym teatru jednego aktora. Tego swoistego święta teatralnego dopełniają tzw. pokazy mistrzowskie, czyli jednoosobowe spektakle wybitnych artystów teatru polskiego.

     Festiwal animuje przestrzeń kulturalną w Słupsku, gdyż prezentacje są otwarte dla publiczności. Propaguje także ideę kreatywnej postawy życiowej i twórczej pracy wśród młodzieży i dorosłych oraz pozwala na konfrontację młodych adeptów sztuki aktorskiej i ich opiekunów. Ponadto przybliża mieszkańcom tę specyficzną formę wypowiedzi scenicznej oraz jest znakomitą promocją miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowe.