Sam na scenie

Turniej Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Sam na scenie 2016 - wyniki

Turniej Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” Słupsk, 02 – 05 czerwca 2016 r.

Równorzędne I nagrody :

Irmina Liszkowska – Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach za spektakl Sonia Marmieładowa na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i Kara

Marta Pohrebny – Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze za spektakl Słodka na podstawie powieści Mariji Matios Słodka Darusia

Sylwia Witkowska – Wojsko Polskie – Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej za spektakl Szepty na motywach powieści Sońka Ignacego Karpowicza oraz wierszy Opowiadanie o starych kobietach Tadeusza Różewicza i Wyjaśnienie na marginesie Zuzanny Ginczanki

III nagroda

Klauda Kowalik – Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu za spektakl Dwudziesty pierwszy na podstawie powieści Doroty Terakowskiej Tam gdzie spadają anioły i Poczwarka oraz Alicji w krainie czarów Carolla Lewisa.

Wyróżnienia :

Katarzyna Pachelska z Legionowa (woj. mazowieckie) za spektakl Unde malum na postawie powieści Wojciecha Kuczoka Gnój, filmu Pręgi Magdaleny Piekorz i wiersza Unde malum Tadeusza Różewicza

Viktoria Szopińska – Studio Rapsodyczne Chojnice za spektakl Mit wg opowiadania Jak Bóg Maior utracił tron Leszka Kołakowskiego

Kinga Wygnaniec – Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu za autorski spektakl Na górce

Nagrodę Wiesława Gerasa – Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu - zaproszenie do udziału w Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje Irmina Liszkowska.

* Fundatorami nagród są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Pomorskie, Miasto Słupsk, Starosta Powiatu Słupskiego

* Jury w składzie: Jolanta Krawczykiewicz, Natalia Sikora, Wiesław Geras, Jan Zdziarski obejrzało i oceniało 13 zakwalifikowanych spektakli.

Przesłanie jury:

Tegoroczne prezentacje określić można, jako świadome i wnikliwe poszukiwanie źródeł ludzkiej krzywdy, jej wpływu na kształtowanie charakteru i losów człowieka. Niepoślednie miejsce zajęły również rozważania dotyczące poszukiwania własnych korzeni, tożsamości, roli rodziny w kształtowaniu osobowości. Na podkreślenie zasługują interesujące poszukiwania literackie. W budowie scenariuszy pojawiły się trafne próby łączenia prozy z liryką, wzbogacające opowieść o metaforyczne barwy. W obszarze realizacyjnym dało się zauważyć odchodzenie od tzw. teatralnego realizmu w przedstawianiu świata. Dominowała pusta scena, na której samotny aktor wyłącznie poprzez kreacje słowną prowadził swoją opowieść. Imponującym faktem, napawającym jednocześnie nadzieją na przyszłość, jest młody wiek wykonawców. Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom imprezy – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska. Dzięki nim 61. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając optymalne warunki prezentacji i prawdziwą gościnność. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie porzucanie Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, i życzliwym zainteresowaniem wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców.

Słupsk, 6 czerwca 2016 roku