13. "Sam na scenie" Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora

Protokół Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Jury w składzie: Jolanta Krawczykiewicz, Natalia Sikora Wiesław Geras, Jan Zdziarski po obejrzeniu 13 przedstawień konkursowych (jeden z zakwalifikowanych wykonawców odwołał przyjazd w ostatniej chwili) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienia w wysokości 600,00 zł każde ufundowane przez Miasto Słupsk:

Katarzynie Pachelskiej za spektakl „Unde malum” na postawie powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój”, filmu „Pręgi” Magdaleny Piekorz i wiersza „Unde malum” Tadeusza Różewicza (woj. mazowieckie);

Viktorii Szopińskiej za spektakl „Mit” wg opowiadania „Jak Bóg Maior utracił tron” Leszka Kołakowskiego (Studio Rapsodyczne Chojnice);

Kindze Wygnaniec za autorski spektakl „Na górce” (Miejski Ośrodek Kultury

w Jarosławiu).

Trzecią nagrodę w wysokości 1200 zł ufundowaną przez Województwo Pomorskie i Miasto Słupsk:

Klaudii Kowalik za spektakl „Dwudziesty pierwszy” na podstawie powieści Doroty Terakowskiej „Tam gdzie spadają anioły” i „Poczwarka” oraz „Alicji w krainie czarów”  Carolla Lewisa (Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu).

Drugiej  nagrody nie przyznano.

Ex equo trzy pierwsze nagrody w wysokości po 2000,00 zł. każda ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Pomorskie:

Irminie Liszkowskiej za spektakl „Sonia Marmieładowa ” na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara” (Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach);

Marcie Pohrebny za spektakl „Słodka” na podstawie powieści Mariji Matios „Słodka Darusia” (Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze);

Sylwii Witkowskiej za spektakl „Szepty” na motywach powieści „Sońka” Ignacego Karpowicza oraz wierszy „Opowiadanie o starych kobietach” Tadeusza Różewicza i „Wyjaśnienie na marginesie” Zuzanny Ginczanki (Wojsko Polskie – Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej).

Nagrodę Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu - Zaproszenie do udziału w 31. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje Irmina Liszkowska.

Nagrodę Starosty Powiatu Słupskiego w wysokości 1000,00 zł - otrzymuje Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury instruktor, w którego reżyserii spektakle były nagradzane najczęściej w ostatnich edycjach konkursu.

Nagrodę Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci beczki ogórków małosolnych oraz weekendowego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach otrzymuje Jolanta Hinc-Mackiewicz z Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach.

Wyróżnienie honorowe ufundowane przez Firmę Douglas otrzymuje Marta Łaska (Bielsko-Podlaskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej)

Nagrodę ufundowaną przez Muzeum Pomorza Środkowego otrzymuje Ewa Czapik-Kowalewska (Koszalin)

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali nr ¾ z 2015 r i 1 z 2016 kwartalnika SCENA ufundowane przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Tegoroczne prezentacje określić można, jako świadome i wnikliwe poszukiwanie źródeł ludzkiej krzywdy, jej wpływu na kształtowanie charakteru i dalszych losów człowieka. Niepoślednie miejsce zajęły również rozważania dotyczące poszukiwania własnych korzeni, tożsamości, roli rodziny w kształtowaniu osobowości. Na podkreślenie zasługują interesujące poszukiwania literackie. W budowie scenariuszy pojawiły się trafne próby łączenia prozy z liryką, wzbogacające opowieść o metaforyczne barwy. W obszarze realizacyjnym dało się zauważyć odchodzenie od tzw. teatralnego realizmu w przedstawianiu świata. Dominowała pusta scena, na której samotny aktor wyłącznie poprzez kreacje słowną prowadził swoją opowieść. Imponującym faktem, napawającym jednocześnie nadzieją na przyszłość, jest młody wiek wykonawców.

Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom naszej imprezy – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska. Dzięki nim 61. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając jak najlepsze warunki prezentacji i doświadczenia prawdziwej gościnności. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie pozostawianie w porzuceniu Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, życzliwym zainteresowaniem  wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców samotności scenicznej. 

Protokół

Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”

61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 02 – 05 czerwca 2016 r.

 

Jury w składzie:

Jolanta Krawczykiewicz, Natalia Sikora Wiesław Geras, Jan Zdziarski

po obejrzeniu 13 przedstawień konkursowych (jeden z zakwalifikowanych wykonawców odwołał przyjazd w ostatniej chwili) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Wyróżnienia w wysokości 600,00 zł każde ufundowane przez Miasto Słupsk:

- Katarzynie Pachelskiej za spektakl „Unde malum” na postawie powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój”, filmu „Pręgi” Magdaleny Piekorz i wiersza „Unde malum” Tadeusza Różewicza (woj. mazowieckie);

- Viktorii Szopińskiej za spektakl „Mit” wg opowiadania „Jak Bóg Maior utracił tron” Leszka Kołakowskiego (Studio Rapsodyczne Chojnice);

- Kindze Wygnaniec za autorski spektakl „Na górce” (Miejski Ośrodek Kultury

w Jarosławiu).

Trzecią nagrodę w wysokości 1200 zł ufundowaną przez Województwo Pomorskie

i Miasto Słupsk:

- Klaudii Kowalik za spektakl „Dwudziesty pierwszy” na podstawie powieści Doroty Terakowskiej „Tam gdzie spadają anioły” i „Poczwarka” oraz „Alicji w krainie czarów”  Carolla Lewisa (Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu).

Drugiej  nagrody nie przyznano.

Ex equo trzy pierwsze nagrody w wysokości po 2000,00 zł. każda ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Pomorskie:

 

- Irminie Liszkowskiej za spektakl „Sonia Marmieładowa ” na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara” (Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach);

- Marcie Pohrebny za spektakl „Słodka” na podstawie powieści Mariji Matios „Słodka Darusia” (Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze);

- Sylwii Witkowskiej za spektakl „Szepty” na motywach powieści „Sońka” Ignacego Karpowicza oraz wierszy „Opowiadanie o starych kobietach” Tadeusza Różewicza

i „Wyjaśnienie na marginesie” Zuzanny Ginczanki (Wojsko Polskie – Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej).

 

Nagrodę Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu -

 

Zaproszenie do udziału w 31. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje Irmina Liszkowska.

Nagrodę Starosty Powiatu Słupskiego w wysokości 1000,00 zł - otrzymuje Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury instruktor, w którego reżyserii spektakle były nagradzane najczęściej w ostatnich edycjach konkursu.

Nagrodę Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci beczki ogórków małosolnych oraz weekendowego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach otrzymuje Jolanta Hinc-Mackiewicz z Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach.

 

Wyróżnienie honorowe ufundowane przez Firmę Douglas otrzymuje Marta Łaska (Bielsko-Podlaskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej)

 

Nagrodę ufundowaną przez Muzeum Pomorza Środkowego otrzymuje Ewa Czapik-Kowalewska (Koszalin)

 

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali nr ¾ z 2015 r i 1

z 2016 kwartalnika SCENA ufundowane przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

 

            Tegoroczne prezentacje określić można, jako świadome i wnikliwe poszukiwanie źródeł ludzkiej krzywdy, jej wpływu na kształtowanie charakteru i dalszych losów człowieka. Niepoślednie miejsce zajęły również rozważania dotyczące poszukiwania własnych korzeni, tożsamości, roli rodziny w kształtowaniu osobowości. Na podkreślenie zasługują interesujące poszukiwania literackie. W budowie scenariuszy pojawiły się trafne próby łączenia prozy

z liryką, wzbogacające opowieść o metaforyczne barwy. W obszarze realizacyjnym dało się zauważyć odchodzenie od tzw. teatralnego realizmu w przedstawianiu świata. Dominowała pusta scena, na której samotny aktor wyłącznie poprzez kreacje słowną prowadził swoją opowieść. Imponującym faktem, napawającym jednocześnie nadzieją na przyszłość, jest młody wiek wykonawców.

Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom naszej imprezy – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska. Dzięki nim 61. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając jak najlepsze warunki prezentacji

i doświadczenia prawdziwej gościnności. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie pozostawianie w porzuceniu Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, życzliwym zainteresowaniem  wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców samotności scenicznej.

Na tym protokół zakończono.