Turniej Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Gazeta festiwalowa 2013