Werdykt 2010


Jury w składzie:

Irena Jun, Wiesław Geras, Marcin Bortkiewicz, Jan Zdziarski po obejrzeniu 17 spektakli konkursowych i 1 poza konkursem postanowiło :

uważając scenariusz za istotny element teatru jednego aktora przyznać nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Słupskiego – (czek wartości 1.000,00) za scenariusz spektaklu „Spisek przy trzepaku, historia jednej ulotki” Marii Piznal z Gryfina.

3 równorzędne wyróżnienia po 750 zł:

- Marcie Laaser ze Starogardu Gdańskiego za otwartość na różne środki teatralnego wyrazu w spektaklu „Bal w operze” na podstawie „Balu w operze” Juliana Tuwima (wyróżnienie ufundowane przez Gminę Miejską Słupsk),

- Sebastianowi Rzeszowskiemu z Ostrowca Świętokrzyskiego za zmierzenie się z wybitnym tekstem literackim w spektaklu „Trzeba wyjść” na podstawie „Szczura” Witolda Gombrowicza. (wyróżnienie ufundowane przez Gminę Miejską Słupsk),

- Mieczysławowi Zającowi z Głubczyc za wykorzystanie osobowości w budowaniu postaci w spektaklu „Skąd ta wrażliwość” wg tekstu Ireneusza Iredyńskiego (wyróżnienie ufundowane przez Gminę Miejską Słupsk).

5 równorzędnych nagród po 1500 złotych dla:

- Justyny Paluszyńskiej z Gryfina za znalezienie aktorskich środków w spektaklu dokumentalnym „Spisek przy trzepaku, historia jednej ulotki” na podstawie tekstu Grzegorza Sroczyńskiego pod tym samym tytułem, w reż. Marii Piznal, (nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

- Krzysztofa Przybylskiego z Inowrocławia za próbę wyjaśnienia rodzącej się agresji, w spektaklu „Amok moja dziecinada” Thomasa Frezera, w reżyserii Elżbiety Piniewskiej (nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

- Gustawa Puchały z Żyrardowa za prostotę i szczerość wypowiedzi aktorskiej w monodramie „Piotr” na podstawie „A jak królem, a jak katem będziesz” Tadeusza Nowaka, w reżyserii Anny Fibich (nagroda ufundowana prze Samorząd Województwa Pomorskiego),

- Jagody Rall z Tarnowa za ekspresję i plastykę ruchu oraz pomysł inscenizacyjny w spektaklu „Angela” według „Moje życie” Isadory Duncan, w reż. Jagody Rall, (nagroda ufundowana prze Samorząd Województwa Pomorskiego),

- Marka Sadowskiego z Gdyni za autorski spektakl i komediowy talent w „Dylemacie niebieskim”, (nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego - w wys. 1000 zł, Gmina Miejska Słupsk – 500 zł).

Jury postanowiło przyznać NAGRODĘ DROŻDŻY ufundowaną przez Związek Artystów Scen Polskich

- Piotrowi Torchale z Jeleniej Góryoraz NAGRODĘ SPECJALNĄ Prezydenta Miasta Słupska, w wysokości 2250 zł - Katarzynie Flader z Warszawy, za spektakl „Oczami mojej żony” Bohumila Hrabala, sąd konkursowy przyznał z wyłączeniem głosu Jana Zdziarskiego.
Tegoroczny Festiwal nie przyniósł indywidualności, które wybijałby się ponad poziom innych realizacji. Nie było spektaklu, do którego jury nie miałoby uwag. Stąd też decyzja sądu konkursowego o przyznaniu pięciu nagród równorzędnych i trzech wyróżnień.
Znakomita natomiast była atmosfera na festiwalu. Publiczność złożona głównie z uczestników konkursu, ale nie tylko z ogromną życzliwością i serdecznością przyjmowała każdą prezentację. Wszyscy uczestnicy i goście doświadczyli opiekuńczości gospodarzy za co jury
w imieniu wszystkich składa organizatorom serdeczne podziękowania.

Protokół PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI
Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora 55. OKR SAM NA SCENIE
Słupsk, 4 – 6 czerwca 2010

Niezależna komisja w składzie:

Magdalena Burduk – przewodniczący
Agnieszka Pienkos – sekretarz
Tadeusz Balik – członek I
Joanna Swornowska – członek II

po przeliczeniu wszystkich oddanych na uczestników Turnieju głosów (w ilości 45) informuje, że nominowani do NAGRODY PUBLICZNOŚCI są:
Marek Sadowski
Gustaw Puchała
Katarzyna Flader
Jagoda Rall
Sebastian Rzeszowski
Jakub Zawadzki
Monika Siara
Marek Koczorowski
Piotr Torchała
Stefan Wąsik
Krzysztof Przybylski
Justyna Paluszyńska

Największą ilość głosów spośród nominowanych zdobyli:
Marek Sadowski, Gustaw Puchała, Katarzyna Flader

Laureat PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora 55. OKR SAM NA SCENIE ilością 14 głosów to Marek Sadowski - 14 głosów