Werdykt 2017

Protokół

Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”

62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 15 – 17 czerwca 2017 r.

Jury w składzie:

Krystyna Maksymowicz, Bernadetta Żynis, Wiesław Geras, Jan Zdziarski, po obejrzeniu siedemnastu przedstawień konkursowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienia drugiego stopnia ufundowane przez Perfumerię Douglas otrzymują:

Olga Gąsowska za spektakl "Marta i Maria" na podstawie tekstu pod tym samym tytułem Karela Capka; I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim

Kamil Zyzik za spektakl "Dzień języków obcych” na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza "Kup kota w worku” i Doroty Masłowskiej "Między nami dobrze jest”; Miejski Dom Kultury w Radomsku

Wyróżnienia pierwszego stopnia:

w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje:

Martyna Kleszczewska za spektakl "Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir" według powieści "Szare śniegi Syberii" Ruty Sepety; Suwalski Ośrodek Kultury

w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Pomorskie otrzymuje:

Weronika Krystek za spektakl "Dziecko wie” według tekstów Bronki Nowickiej "Nakarmić kamień”; Dzierżoniowski Ośrodek Kultury  

w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Słupsk otrzymuje:

Nikodem Mazur za spektakl "Cygan"; Dębnowski Ośrodek Kultury

Trzy równorzędne Trzecie nagrody. Dwie ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1100 zł i jedna ufundowana przez Starostę Powiatu Słupskiego w kwocie 1000 złotych i Dyrektorkę Słupskiego Ośrodka Kultury w kwocie 100 złotych otrzymują:

Patryk Rybus za spektakl "Ein Volk, ein Interpretation, ein Führer” na podstawie tekstu Woody Allena "Obrona szaleństwa”; Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Irena Tkaczyk za spektakl "Tylko nie cynkowa" na podstawie opowieści Swietłany Aleksijewicz "Cynkowi chłopcy"; Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu

Paweł Ziegler za spektakl "Niechciany" na motywach tekstów Michała Krzymkowskiego "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego. Portret niepolityczny" oraz Grzegorza Sieczkowskiego i Bernadetty Waszkiewicz "Miłość i przeznaczenie. Trzy pokolenia rodziny Kaczyńskich"; województwo śląskie.

Dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości 1500 złotych ufundowane przez Województwo Pomorskie oraz Miasto Słupsk otrzymują:

Katarzyna Dominiak za spektakl "Z innej gliny" na podstawie powieści Anne Delbee "Kobieta. Camille Claudel"; Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

Milena Piejko za spektakl "Być szczęśliwym" według tekstu "Książka wszystkich rzeczy" Guus Kuijer; Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

Pierwszą nagrodę w wysokości 2000 złotych ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje:

Marta Pohrebny za spektakl "Rozmaryn" na podstawie powieści "Rio Bar" Ivany Sajko; Zielonogórski Ośrodek Kultury

Podziękowanie za kultywowanie piękna ojczystej mowy, za staranną dykcję i utrzymanie zasad poprawnej wymowy polskiej oraz Nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Zachodniopomorski otrzymuje:

Marta Pohrebny.

Słupskiego "Niedźwiadka szczęścia" - Nagrodę Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej otrzymuje

Marta Pohrebny.

Nagrodę Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu - zaproszenie do udziału w 32. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje

Marta Pohrebny.

Nagrodę Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci słoika ogórków małosolnych ukiszonych przez osobę dyrektorki za kongenialną inscenizację powieści „Rio Bar” otrzymuje

Marta Pohrebny.

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali książki z serii "Czarnych książeczek z Hamletem" przeznaczone na ten cel przez Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora.

O 14. spotkaniach „Sam na Scenie” możemy z radością powiedzieć, że przyniosły wiele dojrzałych, przemyślanych i artystycznie dopracowanych przedstawień. Teatr Jednego Aktora pojawiał się w różnym kształcie – od ascetycznej formy teatru ubogiego – pusta przestrzeń sceny i aktor – po spektakle, w których aktora wspomagała rozbudowana scenografia, wielość rekwizytów oraz muzyka. Przedstawienia nie wykraczały poza ramy teatru określanego mianem „tradycyjnego”. Na pochwały zasługuje fakt odchodzenia od najczęściej spotykanych rozwiązań tworzących przestrzeń monodramu – stolików, wieszaków, a pojawiającym się rekwizytom bądź elementom scenograficznym realizatorzy nadawali różnorodne znaczenia. Tematykę spektakli tegorocznego finału zdeterminowało dzieciństwo i mierzenie się z jego traumami. Pojawił się też nurt rozrachunkowy, ze śladami wojennych przeżyć zarówno w czasie przeszłym jak i ostatnich lat.

Sztuka pozwala przepracować te traumy. Rachunek za nie w pokazanych spektaklach najczęściej wystawiają dzieci. Zawsze w opozycji do świata dorosłych, do polityki i Historii. Młodość niczego nie zmienia, dodaje tylko cierpień – miłosnych, twórczych, związanych z odpowiedzialnością. Ciekawy jest zaprezentowany tu nurt wyrażania prawdy poprzez ironię, groteskę, które obezwładniają grozę egzystencji, pozwalają także na określenie własnej postawy wobec rzeczywistości.

Dziękujemy wykonawcom, ich instruktorom i reżyserom za twórcze postawy, za wkład pracy w przygotowanie spektakli, za to że 14 Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 62. OKR stał się naszym wspólnym świętem.

Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom naszej imprezy – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrowi Edukacji Narodowej, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska, Starostwu Powiatu Słupskiego. Dzięki nim 62. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając jak najlepsze warunki prezentacji i doświadczenia prawdziwej gościnności. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie pozostawianie w porzuceniu Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, życzliwym zainteresowaniem wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców samotności scenicznej.

Na tym protokół zakończono.

Słupsk, dn. 17 czerwca 2017