9 Słupski Festiwal Monodramów SAM NA SCENIE

Protokół

Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”

58.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 13 – 15 czerwca 2013 r.

Jury w składzie:

Marzenna Wiśniewska

Bogusław Kierc

Wiesław Geras

Jan Zdziarski

po obejrzeniu 15 przedstawień konkursowych postanowiło przyznać:

- pierwszą nagrodę w wysokości 3500 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Pomorskie

Dominice Handzlik za spektakl „Doświadczane” wg Krystyny Miłobędzkiej (Bielsko-Biała, woj. śląskie)

- ex equo dwie drugie nagrody w wysokości 2500 zł każda

Małgorzacie Dwulit za spektakl „Malowane” wg Swietłany Aleksijewicz, (Słupsk, woj. pomorskie) - ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury

Kamili Winkler za spektakl „Tam” wg Nicolety Esinencu (Zielona Góra, woj. lubuskie) - ufundowana przez Województwo Pomorskie

- ex equo dwie trzecie nagrody w wysokości 2000 zł każda ufundowana przez Miasto Słupsk

Norbertowi Stałędze za spektakl „DO RE MY KLA” wg Urszuli Usakowskiej-Wolff (Wierzbica, woj. lubelskie)

Ewelinie Kołodziej za spektakl „Marzyciel” wg Fiodora Dostojewskiego (Kramarzówka, woj. podkarpackie)

- czwartą nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

Gabrielowi Dubielowi za spektakl „Kyś” wg Tatiany Tołstoj (Grochowice, woj. podkarpackie)

- dwa równorzędne „wyróżnienia nadziei”- upominki ufundowane przez firmę Douglas

Justynie Socha za spektakl „Podróż do Buenos Aires” wg Amanity Muskania (Łódź, woj. łódzkie)

Mateuszowi Iwińskiemu za spektakl „Mortal kombajn” wg Pawła Sali (Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie)

Zaproszenie do udziału w 42. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu otrzymują Małgorzata Dwulit i Kamila Winkler.

Zaproszenie do udziału w 28. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje Dominika Handzlik.

Jury zwraca uwagę na szerokie poszukiwania repertuarowe, dzięki którym doszły do głosu newralgiczne problemy współczesnego społeczeństwa, narracje odsłaniające światy zapomniane lub wykreowane oraz poetyckie rozważania wokół pytań podstawowych. Spektakle prowokowały do zmagania się nie tylko z problematyką tekstów, ale równocześnie z materią teatru, ze sposobami scenicznej obecności człowieka i innych znaków teatralnych. Nie zawsze udawało się znaleźć właściwy język teatru, umożliwiający pełne wybrzmienie tematów. Zdarzało się, że twórcy spektakli „mierzyli siły na zamiary”, sięgając dalej niż pozwalały na to umiejętności, możliwości warsztatowe.

Jury dziękuje za wzorową organizację festiwalu dyrekcji, komisarzowi i pracownikom Słupskiego Ośrodka Kultury oraz wszystkim osobom zaangażowanym w powodzenie tego wydarzenia, mimo że placówka nadal jest remontowana. Znalezienie przyjaciół w Nowym Teatrze im. Witkacego i Państwowym Teatrze Lalki Tęcza stało się ważnym wsparciem dla gospodarzy festiwalu. Osobne słowa podziękowania kierujemy w stronę włodarzy miasta Słupska, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz wszystkich osób wspierających 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – 9 finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”.

Na tym protokół zakończono.

Słupsk, 15 czerwca 2013