Protokół Jury

Protokół

Turnieju Teatrów Jednego Aktora 18. „Sam na Scenie”

66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 2-4 września 2021 r.

 

 

Jury w składzie:

Marcin Bortkiewicz, Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, Joanna Szczepkowska, Jan Zdziarski, po obejrzeniu 14 przedstawień konkursowych przyznało następujące nagrody:

           

 

Dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości po 800 zł każda, ufundowane
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które otrzymują:

Aleksandra Chodor z Klubu Gońca Teatralnego w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy
za spektakl „Halina” oraz Anita Poddębniak za reżyserię;

Julia Ćwian z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu za spektakl „Na jedną kartę” oraz Elżbieta Bernatek za reżyserię.

 

Dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości po 1100 zł każda, ufundowane
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które otrzymują:

Milena Piejko z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu za spektakl „Marzyciel” oraz Paweł Sroka za reżyserię;

Daria Pudło z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za spektakl „Inni”
oraz Katarzyna Boroń za reżyserię.

 

Dwie równorzędne pierwsze nagrody w wysokości po 1600 zł każda, ufundowane 
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które otrzymują:

Benedykt Waszak z Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie za spektakl
„Adrian Ziegler-wybraniec” oraz Anatol Wierzchowski za reżyserię;

Karol Wnuk z Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie za spektakl „Nawrócenie”
oraz Marlena Topolska za opiekę artystyczną i reżyserię.

 

Zostały także przyznane nagrody specjalne:

 

Paszport GERASA, uprawniający do przekraczania granic w świecie monodramu
wraz z nagrodami finansowymi w wysokości po 500 zł każda, ufundowanymi
ze środków Województwa Pomorskiego otrzymują:

- Julia Ćwian z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu za spektakl „Na jedną kartę” oraz zaproszenie do udziału w XV Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora na Helu w 2022 roku;

- Karol Wnuk z Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie za spektakl „Nawrócenie”
oraz zaproszenie do udziału w 36. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora
w 2022 roku.

 

Nagrody specjalne Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo w Słupsku
za koncert na talerz perkusyjny, wokal, ciszę i miłość w wysokości po 500 zł każda, ufundowane ze środków Starosty Powiatu Słupskiego otrzymują:

Sara Chwastek z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy za spektakl „Tkliwostki”
oraz Dominika Migoń za reżyserię.

 

Nagroda Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury – Słoik Ogórków Małosolnych, ukiszonych przez Jolantę Krawczykiewicz oraz zaproszenie na 20. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku otrzymuje:

- Daria Pudło z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za spektakl „Inni”.

 

"NAGRODA PUBLICZNOŚCI PRZYZNANA PRZEZ TRÓJGŁOWĄ KOMISJĘ DO ZADAŃ SPECJALNYCH" – wybrana w plebiscycie, w wysokości 1000 zł, ufundowana
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje
Karol Wnuk z Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie za spektakl „Nawrócenie”.

 

Nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł, ufundowaną ze środków Miasta Słupska otrzymuje Stanisław Otto Miedziewski.

 

 

Po obejrzeniu 14 spektakli konkursowych 18. spotkań „Sam na scenie” Jury chciałoby zwrócić uwagę na bardzo wyrównany poziom prezentacji. Niemniej jednak, widać na scenie         ślad pandemicznej wichury, która ogarnęła nasz świat, domostwa, instytucje kultury. Przedstawienia konkursowe sięgały po środki najprostsze, omijały poszukiwania nowych form, choćby związanych z innymi mediami, pozostawały zamknięte w kolistej konstrukcji swoich opowieści o intymnych ludzkich dramatach niczym my, wszyscy w lockdownie, tęskniący za bliskością, dotykiem, ciepłem. Jakby na nowo wykonawcy musieli uczyć się być na scenie.

Autorzy monodramów dopominali się o zachowanie godności człowieka
w okrutnym, bezwzględnym wobec jednostki społeczeństwie. A w szczególności ujawniła się troska o znaczenie w nim kobiety, otoczonej wymaganiami narzuconymi przez zmaskulinizowane przyzwyczajenia społeczne. Z prawdziwą przyjemnością jury pragnie zauważyć sceniczną walkę autorów o zauważenie i poszanowanie człowieka takiego, jakim naprawdę jest i chce być.

Jak osiemnastoletnie dziecko, tak Turniej Teatrów Jednego Aktora Sam
na Scenie, pragnie pokazać, że nadszedł czas, by żyć na nowych, ustalonych
przez niego zasadach. Nie pozostaje nam, jurorom zatem nic więcej, jak życzyć temu dziecku, które dorosło, by rozwijało się dalej jak najpiękniej, jak najmądrzej,
by nie brakowało mu młodzieńczej energii i entuzjazmu do wyrażenia siebie. I by żyło nam sto lat!

Bez grzmiących fanfar, jaskrawych fajerwerków, w sposób skromny, ale pełen godności Gospodarze uczcili osiemnaste urodziny Turnieju. Był tort, krótkie przemowy, perlista lampka szampana, pokazy mistrzowskich monodramów. Było jak zawsze, do czego zdołaliśmy się już przyzwyczaić – gościnnie, rodzinnie, przyjaźnie. Wykonawcy mieli zapewnione jak najlepsze warunki do zaprezentowania swoich przedstawień, instruktorzy - miejsce do niekończących się dyskusji, był czas
na wspólne (z szacownymi jurorami) „Gadanie o Monodramie”. I odrobina smutku gdy przyszło się żegnać – ale z nadzieją, że już za rok spotkamy się w gościnnym Teatrze Rondo w Słupsku.

Dołączamy szczere i gorące podziękowanie Dyrekcji, pracownikom
oraz wszystkim wolontariuszom współtworzącym tegoroczne Sam na Scenie.
Było wspaniale.

 

 

Nagrody zostały ufundowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury, Województwo Pomorskie, Starostę Powiatu Słupskiego oraz Miasto Słupsk.

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali książki przekazane przez Państwowy Instytut Wydawniczy i Instytut Witkacego.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.


Na tym protokół zakończono.

 

 

                                                                                                    Słupsk, dn. 4 września 2021 r.