Werdykt 2018

Protokół

Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”

63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 1-3 czerwca 2018 r.Jury w składzie:

Irina Gerasimenko, Gabriela Muskała, Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, Jan Zdziarski, po obejrzeniu piętnastu przedstawień konkursowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:


Wyróżnienia w wysokości po 600,00 zł ufundowane przez Słupski Ośrodek Kultury otrzymują:

Natalia Cholewa z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, za spektakl "Zołza" według dramatu Piotra Bulaka o tym samym tytule;


Maciej Walter z Pałacu Młodzieży w Łodziza spektakl "Aseptyka" inspirowany powieściami "American psycho" Brada Eastona Ellisa i "Miłość współczesna" Toma Boyle'a

Dwie równorzędne trzecie nagrody, ufundowane przez Miasto Słupsk w wysokości po 1000 zł otrzymują:

- Błażej Tachasiuk z Chojnickiego Centrum Kultury, za spektakl "KAZANIE XXI" z inspiracji tekstem Leszka Kołakowskiego "Kazanie Księdza Bernarda"


Paweł Ziegler z Teatru POŚWIĘCONEGO w Katowicach, za spektakl "Dobra zwrotka" na podstawiescenariusza autorskiego z wykorzystaniem tekstów Wojciecha Wencla i Jasia Kapeli


Trzy równorzędne drugie nagrody w wysokości po 1200 złotych ufundowane przez Starostę Powiatu Słupskiego oraz Słupski Ośrodek Kultury otrzymują:

Magdalena Mikler z Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej, za spektakl "Sercątko" na podstawie tekstów Herty Müller (1000 zł Starosta Powiatu Słupskiego, 200 zł Słupski Ośrodek Kultury)


Julia Perzyńska z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze, za spektakl "Ojczyzna moja jest prosiaczkiem" na podstawie sztuki Aliny Nelegi "Amalia bierze głęboki oddech" (1200 zł Słupski Ośrodek Kultury)


Szymon Szczęch ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie, za spektakl „bLʉMqʉ" na podstawie scenariusza autorskiego (1200 zł Słupski Ośrodek Kultury)


Dwie równorzędne pierwsze nagrody po 1600 zł ufundowane przez Województwo Pomorskie i Słupski Ośrodek Kultury oraz torby z upominkami firmy Douglas otrzymują:


Alicja Czarnuszka z Krajowego Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, za spektakl "Mańka" na motywach powieści Sylwii Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet" (1000 zł Województwo Pomorskie, 600 zł Słupski Ośrodek Kultury)


- Angelika Sokólska z Wrocławia, za spektakl „Ja, Mania” na podstawie dramatu Artura Pałygi "W promieniach" (1000 zł Województwo Pomorskie, 600 zł Słupski Ośrodek Kultury)


Jury pragnie złożyć podziękowanie, przyznane przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka przy PAN,          wraz z ufundowanymi przez Wydawnictwo PWN oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie nagrodami książkowymi, za kultywowanie piękna ojczystej mowy i staranną dykcję, które otrzymuje Paweł Ziegler.

Zaproszenie Wiesława Gerasa do udziału w 33. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje Szymon Szczęch.


Nagrodę Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci słoika ogórków małosolnych ukiszonych przez osobę dyrektorki otrzymuje Błażej Tachasiuk.

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali książki z serii "Czarnych książeczek z Hamletem" przeznaczone na ten cel przez Wiesława Gerasa – wydane przez Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Instytucję Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


O 15 spotkaniach „Sam na Scenie” możemy z radością powiedzieć wiele dobrego, nie tylko z racji skromnego jubileuszu. Nie było grzmiących fanfar, okazjonalnego szampana – i dobrze. Było zatem wiele przemyślanych i dojrzałych artystycznie przedstawień. Teatr Jednego Aktora pojawiał się w różnym kształcie – od ascetycznej formy teatru ubogiego – pusta przestrzeń sceny, aktor i jego wyobraźnia – po spektakle, w których wykorzystywane były techniki filmowe. Na zdecydowaną pochwałę zasługuje fakt odchodzenia od najczęściej spotykanych rozwiązań tworzących przestrzeń monodramu – stolików, wieszaków, a pojawiającym się rekwizytom bądź elementom scenograficznym realizatorzy nadawali różnorodne znaczenia. Tematykę spektakli tegorocznego finału zdominowały problemy dzieciństwa i rodziny. Nurt rozrachunkowy dotyczący wojny bądź ostatnich lat dominujący w poprzednich edycjach festiwalu stał się prawie niewidoczny.

Dziękujemy wykonawcom, ich instruktorom i reżyserom za twórcze postawy, za wkład pracy w przygotowanie spektakli, za to że 15 Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 63. OKR stał się naszym wspólnym świętem.

Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom naszej imprezy – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrowi Edukacji Narodowej, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska, Starostwu Powiatu Słupskiego. Dzięki nim 63. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając jak najlepsze warunki prezentacji i doświadczenie prawdziwej gościnności. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie pozostawianie w porzuceniu Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, życzliwym zainteresowaniem wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców samotności scenicznej.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.


Słupsk, dn. 3 czerwca 2018