SAMA w poszukiwaniu historii

CZWARTEK, 16 CZERWCA g. 18:00  KLUBOKSIĘGARNIA CEPELIN 


fot. Ireneusz Maciejewski

Sama w poszukiwaniu historii

promocja książki Marzenny Wiśniewskiej "Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią" /wstęp wolny/


Marzenna Wiśniewska - teatrolożka, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne tematy jej badań naukowych i publikowanych artykułów to: teatr polski XX i XXI w., estetyka teatru lalek, teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, pedagogika teatru i animacja kultury. Należy do kolegium redakcyjnego pisma „Teatr Lalek”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.


Jej najnowsza praca pod tytułem „Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią” poświęcona jest analizie twórczości artystów w teatrze polskim XX i XXI wieku, którzy uczynili lalki, przedmioty, materię partnerami swojej solowo wykonywanej wypowiedzi teatralnej. W centrum są postawione te zjawiska, które wynikają z niepokornego mierzenia się z lalkarską profesją i należą do najważniejszych, najbardziej oryginalnych i konsekwentnie realizowanych laboratoriów artystycznego współdziałania człowieka z materią. O wyraziście autorskich „pracowniach materii” i silnie zindywidualizowanym języku teatru solowego można bez wątpienia mówić w przypadku twórczości Andrzeja Dziedziula, Grzegorza Kwiecińskiego, Tadeusza Wierzbickiego i Adama Walnego, których dorobek liczy się w dekadach. Oni są bohaterami czterech monograficznych rozdziałów tej książki. Ostatnią jej część jest poświęcona autonomicznym solowym światom teatralnym, które tworzą polskie lalkarki: Agata Kucińska, Anna Skubik, Natalia Sakowicz i Anna Makowska-Kowalczyk. W dwóch pierwszych dekadach XXI wieku ich jednoosobowe przedstawienia są świadectwem rozkwitu kobiecego lalkarstwa solowego, wcześniej objawiającego się rzadko i w efemerycznych realizacjach.


Solowe teatry artystów i artystek prezentowanych w tej publikacji wyróżnia eksperymentalny żywioł w zakresie współdziałania człowieka z materią oraz eksplorowanie pogranicza lalkarstwa i innych praktyk performatywnych. Te autorskie teatry noszą rozpoznawalną sygnaturę indywidualności artystycznej ich twórców i jawią się jako osobne wyspy w archipelagu zjawisk współczesnego teatru polskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.