Jurorzy 19. Sam na scenie


ANNA SENIUK

Wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, laureatka wielu nagród aktorskich teatralnych i filmowych, reżyserskich oraz za kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia oraz adaptację i reżyserię spektakli radiowych, a także za zasługi w dziedzinie upowszechniania kultury. Profesorka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 

Od 2003 roku w zespole Teatru Narodowego.

Więcej informacji o Annie Seniuk na stronie internetowej Teatru Narodowego.

fot. Jacek ŚwierczyńskiMARZENNA WIŚNIEWSKA

Teatrolożka, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne tematy jej badań naukowych i publikowanych artykułów to: teatr polski XX i XXI w., estetyka teatru lalek, teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, pedagogika teatru i animacja kultury. Należy do kolegium redakcyjnego pisma „Teatr Lalek”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

fot. Ireneusz MaciejewskiBERNADETTA ŻYNIS

Dr. hab., profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki AP.
W zakresie jej zainteresowań badawczych są: problematyka teoretycznoliteracka, badania poststrukturalne (perspektywa feministyczna, genderowa, posthistoryczna, postreligijna, performatywna... w badaniach literackich), sacrum (po)nowoczesne, postsakralność w literaturze współczesnej polskiej i obcej, figura anioła w literaturze współczesnej, tożsamy/inny/obcy (współczesne teorie tożsamościowe), cielesność w literaturze romantyzmu
i współczesnej, relacje matka-córka w literaturze fabularnej i autobiograficznej. 

Od wielu lat współpracuje ze Słupskim Ośrodkiem Kultury w projektach dotyczących spotkań literackich, recytacji czy teatru, w ostatnich miesiącach prowadzi kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. 

fot. Jadwiga Girsa-ZimnyJAN ZDZIARSKI

Absolwent filologii polskiej i Podyplomowego Studium Kultury Mowy na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w dziedzinie kultury i techniki mowy. 

Przez wiele lat związany z Wydziałem Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie. Vice prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej. Przyjaciel wielu pokoleń recytatorów i recytatorek. Dobry duch turniejów sztuki słowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.