Organizatorzy:

Słupski Ośrodek Kultury

ul. Stefana Banacha 17
76-200 Słupsk
tel.: (0-59) 845 64 41


NIP: 839-32-01-359
Nr konta: mBank
84 1140 1153 0000 2182 2100 1001
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Teatr Rondo


ul. Niedziałkowskiego 5
76-200 Słupsk
tel.: (0-59) 842 63 49

Zarząd Główny Towarzystwa
Kultury Teatralnej
 
ul. Słupecka 9/3
02-309 Warszawa
Tel.: (0-22) 825 39 73

NIP: 526-16-55-889
Nr konta: 
16 2030 0045 1110 0000 0346 5530