Sam na scenie

Turniej Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

wg fot. Magdy Kolakowskiej, proj. graf. Andrzej Szczeplocki

Protokół

Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”
62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Słupsk, 15 – 17 czerwca 2017 r.

Jury w składzie:
Krystyna Maksymowicz, Bernadetta Żynis, Wiesław Geras, Jan Zdziarski, po obejrzeniu siedemnastu przedstawień konkursowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienia drugiego stopnia ufundowane przez Perfumerię Douglas otrzymują:

 • Olga Gąsowska za spektakl "Marta i Maria" na podstawie tekstu pod tym samym tytułem Karela Capka; I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim
 • Kamil Zyzik za spektakl "Dzień języków obcych” na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza "Kup kota w worku” i Doroty Masłowskiej "Między nami dobrze jest”; Miejski Dom Kultury w Radomsku

Wyróżnienia pierwszego stopnia:
w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje:

 • Martyna Kleszczewska za spektakl "Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir" według powieści "Szare śniegi Syberii" Ruty Sepety; Suwalski Ośrodek Kultury

w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Pomorskie otrzymuje:

 • Weronika Krystek za spektakl "Dziecko wie” według tekstów Bronki Nowickiej "Nakarmić kamień”; Dzierżoniowski Ośrodek Kultury   

w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Słupsk otrzymuje:

 • Nikodem Mazur za spektakl "Cygan"; Dębnowski Ośrodek Kultury

Trzy równorzędne Trzecie nagrody. Dwie ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1100 zł i jedna ufundowana przez Starostę Powiatu Słupskiego w kwocie 1000 złotych i Dyrektorkę Słupskiego Ośrodka Kultury w kwocie 100 złotych otrzymują:

 • Patryk Rybus za spektakl "Ein Volk, ein Interpretation, ein Führer” na podstawie tekstu Woody Allena "Obrona szaleństwa”; Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
 • Irena Tkaczyk za spektakl "Tylko nie cynkowa" na podstawie opowieści Swietłany Aleksijewicz "Cynkowi chłopcy"; Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu
 • Paweł Ziegler za spektakl "Niechciany" na motywach tekstów Michała Krzymkowskiego "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego. Portret niepolityczny" oraz Grzegorza Sieczkowskiego i Bernadetty Waszkiewicz "Miłość i przeznaczenie. Trzy pokolenia rodziny Kaczyńskich"; województwo śląskie.

Dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości 1500 złotych ufundowane przez Województwo Pomorskie oraz Miasto Słupsk otrzymują:

 • Katarzyna Dominiak za spektakl "Z innej gliny" na podstawie powieści Anne Delbee "Kobieta. Camille Claudel"; Miejski Dom Kultury w Świnoujściu
 • Milena Piejko za spektakl "Być szczęśliwym" według tekstu "Książka wszystkich rzeczy" Guus Kuijer; Miejski OśrodekKultury w Jarosławiu

Pierwszą nagrodę w wysokości 2000 złotych ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje:

 • Marta Pohrebny za spektakl "Rozmaryn" na podstawie powieści "Rio Bar" Ivany Sajko; Zielonogórski Ośrodek Kultury

Podziękowanie za kultywowanie piękna ojczystej mowy, za staranną dykcję i utrzymanie zasad poprawnej wymowy polskiej oraz Nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Zachodniopomorski otrzymuje:

 • Marta Pohrebny.

Słupskiego "Niedźwiadka szczęścia" - Nagrodę Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej otrzymuje

 • Marta Pohrebny.

Nagrodę Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu - zaproszenie do udziału w 32. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje

 • Marta Pohrebny.

Nagrodę Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci słoika ogórków małosolnych ukiszonych przez osobę dyrektorki za kongenialną inscenizację powieści „Rio Bar” otrzymuje

 • Marta Pohrebny.

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali książki z serii "Czarnych książeczek z Hamletem" przeznaczone na ten cel przez Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora.


O 14. spotkaniach „Sam na Scenie” możemy z radością powiedzieć, że przyniosły wiele dojrzałych, przemyślanych i artystycznie dopracowanych przedstawień. Teatr Jednego Aktora pojawiał się w różnym kształcie – od ascetycznej formy teatru ubogiego – pusta przestrzeń sceny i aktor – po spektakle, w których aktora wspomagała rozbudowana scenografia, wielość rekwizytów oraz muzyka. Przedstawienia nie wykraczały poza ramy teatru określanego mianem „tradycyjnego”. Na pochwały zasługuje fakt odchodzenia od najczęściej spotykanych rozwiązań tworzących przestrzeń monodramu – stolików, wieszaków, a pojawiającym się rekwizytom bądź elementom scenograficznym realizatorzy nadawali różnorodne znaczenia. Tematykę spektakli tegorocznego finału zdeterminowało dzieciństwo i mierzenie się z jego traumami. Pojawił się też nurt rozrachunkowy, ze śladami wojennych przeżyć zarówno w czasie przeszłym jak i ostatnich lat.
Sztuka pozwala przepracować te traumy. Rachunek za nie w pokazanych spektaklach najczęściej wystawiają dzieci. Zawsze w opozycji do świata dorosłych, do polityki i Historii. Młodość niczego nie zmienia, dodaje tylko cierpień – miłosnych, twórczych, związanych z odpowiedzialnością. Ciekawy jest zaprezentowany tu nurt wyrażania prawdy poprzez ironię, groteskę, które obezwładniają grozę egzystencji, pozwalają także na określenie własnej postawy wobec rzeczywistości.
Dziękujemy wykonawcom, ich instruktorom i reżyserom za twórcze postawy, za wkład pracy w przygotowanie spektakli, za to że 14 Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 62. OKR stał się naszym wspólnym świętem.
Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom naszej imprezy – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrowi Edukacji Narodowej, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska, Starostwu Powiatu Słupskiego. Dzięki nim 62. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając jak najlepsze warunki prezentacji i doświadczenia prawdziwej gościnności. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie pozostawianie w porzuceniu Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, życzliwym zainteresowaniem wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców samotności scenicznej.
Na tym protokół zakończono.

Słupsk, dn. 17 czerwca 2017


czwartek, 15 czerwca 

prezentacje konkursowe (wstęp wolny)

10.00 OT Rondo
Marta Łaska (woj. lubelskie), Bialskie Centrum Kultury
"Lalki, ciche siostry moje” na podstawie sztuki "Lalki, moje ciche siostry" Henryka Bardijewskiego i wiersza "Rozterki Kasandry” Anny Kamieńskiej (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Marta Łaska i Roman Uściński

10.50 Nowy Teatr
Jerzy Zellma (woj. pomorskie), Słupski Ośrodek Kultury - Teatr Rondo
"Dziecięce imaginacje” na podstawie zapisków Tadeusza Kantora i fragmentów "Wielopole, Wielopole" (20 minut)
scenariusz, reżyseria: Wiesław Dawidczyk

11.30 OT Rondo
Kuba Mielewczyk (woj. pomorskie) I Liceum Ogólnokształcące w Pucku
"Poza rzeczywistością” na podstawie tekstu S. I. Witkiewicza "Sonata Belzebuba czyli Prawdziwe zdarzenie w Mordowarze” (20 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Kuba Mielewczyk
muzyka: Jakub Patok

12.30 Nowy Teatr
Katarzyna Dominiak (woj. zachodniopomorskie), Miejski Dom Kultury w Świnoujściu
"Z innej gliny" na podstawie powieści Anne Delbee "Kobieta. Camille Claudel" (25 minut)
scenariusz: Katarzyna Dominiak
reżyseria, scenografia: Katarzyna Dominiak i Aneta Kruk

13.00 - 15.00 przerwa obiadowa

15.00 Sam na ulicy - Uroczyste otwarcie festiwalu na ulicy Nowobramskiej
"Samotność mima", impresje uliczne Mieczysława Giedrojcia

16.00 OT Rondo
Weronika Krystek (woj. dolnośląskie), Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
"Dziecko wie” według tekstów Bronki Nowickiej "Nakarmić kamień” (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Grzegorz Stawiak

16.50 Nowy Teatr
Olga Gąsowska (woj. mazowieckie), I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim
"Marta i Maria" na podstawie tekstu pod tym samym tytułem Karela Capka (20 minut)
scenariusz: Urszula Kosieradzka i Olga Gąsowska
reżyseria: Urszula Kosieradzka, scenografia: Olga Gąsowska

17.30 OT Rondo
Nikodem Mazur (woj. zachodniopomorskie), Dębnowski Ośrodek Kultury
"Cygan" scenariusz: autorski (30 minut)
reżyseria: Anatol Wierzchowski

18.15 Nowy Teatr
Patryk Rybus (woj. kujawsko-pomorskie), Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
"Ein volk, ein interpretation, ein führer” na podstawie tekstu Woody Allena "Obrona szaleństwa” (15 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Patryk Rybus

18.30 - 20.00 przerwa na kolację

20:00 OT Rondo
"Sam na scenie, nie licząc gitary"    
Koncert poezji śpiewanej Pawła Ruszkowskiego pt. "Echo z dna serca"
(wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)

21.30 OT Rondo
Omówienia spektakli konkursowych (sala prób)     

piątek, 16 czerwca
prezentacje konkursowe (wstęp wolny)

10.00 Nowy Teatr
Irena Tkaczyk (woj. dolnośląskie), Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu
"Tylko nie cynkowa" na podstawie opowieści Swietłany Aleksijewicz "Cynkowi chłopcy" (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Aneta Ćwieluch

10.50 OT Rondo
Kamil Zyzik (woj. łódzkie), Miejski Dom Kultury w Radomsku
"Dzień języków obcych” na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza
"Kup kota w worku” i Doroty Masłowskiej "Między nami dobrze jest” (30 minut)
scenariusz: Kamil Zyzik, reżyseria: Anita Zygma
scenografia: Joanna Sroczyńska, muzyka: Piotr Zygma

11.40 Nowy Teatr
Zuzanna Bartczak (Wojsko Polskie), Klub 1 Pułku Saperów w Brzegu
"Nie-wola istnienia" według powieści "Pałac" Wiesława Myśliwskiego (15 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Jana Koronkiewicz i Zuzanna Bartczak

12.30 OT Rondo
Martyna Kleszczewska (woj. podlaskie), Suwalski Ośrodek Kultury
"Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir" według powieści "Szare śniegi Syberii" Ruty Sepetys (30 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Jolanta Hinc-Mackiewicz

13.00 - 15.00 przerwa obiadowa

15.00 Nowy Teatr
Marcin Franaszek (woj. opolskie), Raciborskie Centrum Kultury
"Szczur bezbarwny” na podstawie powieść "Pamiętnik Stefana     Czarnieckiego” Witolda Gombrowicza (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Grażyna Tabor

15.50 OT Rondo
Marta Pohrebny (woj. lubuskie), Zielonogórski Ośrodek Kultury
"Rozmaryn" na podstawie powieści "Rio Bar" Ivany Sajko (30 minut)
scenariusz: Dorota Rachmil-Wilczyńska
reżyseria, scenografia: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek

16.40 Nowy Teatr
Milena Piejko (woj. podkarpackie), Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
"Być szczęśliwym" według tekstu "Książka wszystkich rzeczy" Guus Kuijer (30 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Paweł Sroka, muzyka: Wiktor Marut  

17.30 OT Rondo
Janusz Kamiński (woj. świętokrzyskie), Krajowe Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach
"Ostatni list..." w oparciu o "Ostatni list biskupa Heidenryka z Chełmży do swojego przyjaciela Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Anno von Sangerhausen” (25 minut)
scenariusz, reżyseria: Kazimierz Trybulski

18.10 Nowy Teatr
Paweł Ziegler (woj. śląskie)
"Niechciany" na motywach tekstów Michała Krzymkowskiego "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego. Portret niepolityczny" oraz Grzegorza Sieczkowskiego i Bernadetty Waszkiewicz "Miłość i przeznaczenie. Trzy pokolenia rodziny Kaczyńskich" (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Jarosław Filipski
scenografia: Jarosław Filipski i Paweł Ziegler

18.30 - 20.00 przerwa na kolację

20:00 OT Rondo
Wieczór mistrzowski Stanisława Miedziewskiego
premiera monodramu pt. "Iwan Karamazow zwraca bilet" na motywach powieści "Bracia Karamazow" i "Biesy" Fiodora Dostojewskiego
reżyseria: S. Miedziewski, wykonanie M. Studziński
(wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)

21.30 OT Rondo
Omówienia spektakli konkursowych (sala prób)

sobota, 17 czerwca

10.00 OT Rondo - próby do koncertu galowego
12:00 OT Rondo - Koncert Galowy w reżyserii Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród (wstęp wolny)

wg fotografii Magdy Kołakowskiej, projekt graficzny Andrzej Szczepłocki

------------------------------------------------------------------------------------------------

Do części konkursowej festiwalu "14. Sam na scenie" - finału turnieju teatrów jednego aktora 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w tym roku w dniach 15-17 czerwca zakwalifikowano 17 monodramów z całej Polski. Na scenie zobaczymy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych aktorów nieprofesjonalnych.

Ramowy program:

 • czwartek, 15 czerwca
  10:00-13:00 - OT Rondo i Nowy Teatr im. Witkacego - prezentacje konkursowe /wstęp wolny/
  15:00 "Sam na Ulicy", uroczyste otwarcie festiwalu na ulicy Nowobramskiej, "Samotność mima" - impresje uliczne Mieczysława Giedrojcia
  16:00-18:00 - OT Rondo i Nowy Teatr im. Witkacego - prezentacje konkursowe /wstęp wolny/
  20:00 "Sam na scenie - nie licząc gitary", koncert poezji śpiewanej Pawła Ruszkowskiego pt. "Echo z dna serca" /wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo/
 • piątek, 16 czerwca
  10:00-18:00 - OT Rondo i Nowy Teatr im. Witkacego - prezentacje konkursowe /wstęp wolny/
  20:00 OT Rondo - Wieczór mistrzowski Stanisława Miedziewskiego
  premiera monodramu pt. "Iwan Karamazow zwraca bilet" na motywach powieści "Bracia Karamazow" i "Biesy" Fiodora Dostojewskiego, reżyseria S. Miedziewski, wykonanie M. Studziński /wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo/
 • sobota, 17 czerwca
  12:00 OT Rondo - Koncert Galowy w reżyserii Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród /wstęp wolny/

----------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie werdyktu Komisji kwalifikacyjnej do 14. "Sam na scenie"

W kwalifikacjach z eliminacji wojewódzkich 62. OKR za przesłaniem nagrania do Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora nominowano 6 spektakli. Wszystkie materiały video dotarły do organizatora w wyznaczonym przez regulamin terminie. W dniu 18 maja 2017 roku Komisja Kwalifikacyjna po obejrzeniu wszystkich propozycji postanowiła zakwalifikować do Finału następujące spektakle (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

1. "Dziecko wie” wg tekstów Bronki Nowickiej pt. „Nakarmić kamień” (30 minut)
Weronika Krystek, woj. dolnośląskie
reżyseria: Grzegorz Stawiak 

2. "Cygan" scenariusz autorski (30 minut)
Nikodem Mazur, woj. zachodniopomorskie
reżyseria: Anatol Wierzchowski 

3. „Dziecięce imaginacje” (20 minut) na podstawie zapisków Tadeusza Kantora i fragmentów "Wielopole, Wielopole"
Jerzy Zellma, woj. pomorskie
scenariusz i reżyseria: Wiesław Dawidczyk 

---------------------------------------------------------------------------------

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
14. "Sam na scenie" Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora
15-18 czerwca 2017

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
dla uczestników, instruktorów, opiekunów, obserwatorów

Biuro Organizacyjne tel. 59 842 63 49

sprawy wszelkie - Katarzyna Sygitowicz

spanie, jedzenie i technika - Maciej Sierosławski

TERMIN:

15-16 czerwca (czwartek, piątek) prezentacje konkursowe

17 czerwca (sobota) 10.00-12.00 warsztaty i konsultacje z jurorami

10.00-12.00 próby do koncertu galowego

12.00-14.00 koncert galowy i posumowanie części konkursowej

AKREDYTACJE:

Informujemy, że wykonawców zakwalifikowanych do finału obowiązuje akredytacja w wysokości 130 zł od osoby. Wpłacić ją należy na podane konto  przed rozpoczęciem spotkań finałowych :

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3

Nr konta 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530  

Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze sobą.

Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Akredytację instruktorów, opiekunów, obserwatorów w wysokości 200 zł od osoby (pokoje 3-osobowe) należy wpłacić na konto:

Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk

Nr konta: mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001

Przypominamy o konieczności zabranie dokumentu tożsamości potrzebnego do zameldowania. Pokoje o innym standardzie za dopłatą po uzgodnieniu z organizatorem.

WAŻNE:

Wszyscy uczestnicy podlegają klauzuli o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Pragniemy zapewnić, że znajdujące się w dyspozycji Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo dane osobowe służą wyłącznie celom organizacyjnym i nie zostaną nigdy powierzone podmiotom trzecim.

Kontakt:

Teatr Rondo, ul. M. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk
tel./fax (59) 842 63 49
rondo@sok.slupsk.pl

Komisarz festiwalu - Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska

tel. kom: 692 320 926, email: kasia-rondo@o2.pl